מתי מגיעים לי פיצויי פיטורין?

מתי מגיעים לי פיצויי פיטורין?
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

זכות לפיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין משנת תשכ"ג – 1963 קובע למי הזכות לקבל פיצויי פיטורין.

לפי חוק זה עובד שפוטר לאחר שעבד אצל מעביד אחד, או במקום עבודה אחד, במשך שנה אחת ברציפות (או אם מדובר בעובד עונתי – מי שעבד שנתיים ברציפות) – זכאי לקבל פיצויי פיטורין מהמעביד שפיטר אותו.

לעניין חוק זה המושג "עונה" משמעותו עבודה של 60 ימים לפחות, במשך שלושה חודשים רצופים.

לפי החוק, עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורין כשהוא עובר ממקום עבודה אחד למשנהו אצל אותו מעביד, והמעביד במקום העבודה החדש התחלף. במקרה זה העובד זכאי לקבל פיצויי פיטורין ממעבידו הקודם עבור התקופה בה עבד אצלו או במקום העבודה הקודם, ממש כאילו שפוטר ביום שבו התחלפו המעבידים.

זכות לפיצויי פיטורין במקרים של התפטרות

–          התפטרות בגין מצב בריאות לקוי של העובד או של בן משפחתו מזכה בקבלת פיצויי פיטורין ובלבד שהוצגו ממצאים רפואיים, ותנאי העבודה מצדיקים את ההתפטרות.

–          עובדת שהתפטרה בתוך 9 חודשים מתאריך הלידה כדי לטפל ברך הנולד, זכאית לקבל פיצויי פיטורין.

–          עובדים זכאים לפיצויי פיטורין גם במקרי התפטרות מהסיבות הבאות: אימוץ ילד מתחת לגיל 13; קבלת ילד למשמורת; קבלת ילד למטרות אומנה ועוד.

רציפות בעבודה והזכות לקבל פיצויי פיטורין

בשנים תשל"ו, תשל"ז, תשס"ח ותש"ע – חל תיקון בחוק. והזכות לקבל פיצויי פיטורין תתקיים גם אם חלה הפסקת עבודה ובלבד שהפסקה זו חלה מחמת:

–          שירות בצבא או שירות חלקי, לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) משנת תש"ט (1949), למעט התחייבות לשירות קבע שבו לא התקיימו התנאים הרשומים בסעיף 1 (ד); ושירות מילואים לפי החוק.

–          יום מנוחה שבועי או חג שלא עובדים בו, כמו גם ה-1 במאי.

–          חופשה שנתית, ימי שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי ועוד.

–          חופשה או פגרה בשכר או ללא שכר, שהעובד קיבל לפי החוק או בהסכמה של המעביד.

–          הפסקה זמנית מבלי שחל ניתוק של יחסי עובד מעביד, או הפסקה בעבודה תוך ניתוק היחסים עובד ומעביד שלא עולה על 6 חודשים.

מעביד שנפטר או עובד שנפטר

אם העובד הפסיק לעבוד בגלל פטירה של המעביד או עקב פשיטת רגל של המעביד (ובתאגיד – פירוק או מחיקה של התאגיד), העובד לזכאי לקבל פיצויי פיטורין כאילו הוא פוטר ממקום עבודתו.

לפי תיקונים לחוק מהשנים תשל"ז ו-תש"ם, אם העובד נפטר, המעביד צריך לשלם לשארים את פיצויי הפיטורין כאילו שהמעביד פיטר אותו. לעניין זה "שארים" הם – בן הזוג של העובד בזמן הפטירה, כולל הידוע בציבור, וילד של העובד שעדיין נמצא בגדר תלוי במבוטח לענייני גמלאות. אם אין לעובד בן זוג או ילדים, ילדים והורים שפרנסתם הייתה על העובד שנפטר, כמו גם אחיו שגרו בביתו לפחות 12 חודשים לפני שהוא נפטר, וכל פרנסתם הייתה על אותו עובד שנפטר.

מתי פיטורים לא פוגעים בזכות לקבל פיצויי פיטורין?

פיטורים שחלים בסמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה ייחשבו כאילו נעשו בכוונה על מנת להימנע מהחובה לשלם פיצויי פיטורין ופיטורים אלה לא פוגעים בזכות הפיצויים.

מי שקרא את הכתבה הזאת קרא גם:

הישארו מעודכנים

מעת לעת אנו שולחים עדכונים חשובים או כתבות מעניינות בתחום המשפט. אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו